Ramtin Khosravi

رامتین خسروی

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
علاقه‌مند به یادگیری و یاددهی فنون نوین توسعه نرم‌افزار
عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
علاقه‌مند به یادگیری و یاددهی فنون نوین توسعه نرم‌افزار
مشاهده سوابق

teaching
آموزش

اطلاعات مرتبط با درس‌های دانشگاهی شامل دستیاری آموزشی، اخذ پروژه کارشناسی و دریافت توصیه‌نامه

research
پژوهش

زمینه‌های پژوهشی مورد تمرکز به همراه پروژه‌های در دست انجام، اطلاعات مفید برای دانشجویان متقاضی اخذ پایان‌نامه

industry
صنعت

اطلاعات مرتبط با دوره‌های آموزش کاربردی، خدمات تخصصی قابل ارائه به صنعت، شرکت‌های صنعتی مرتبط

voluntary
داوطلبانه

فعالیت‌های مرتبط با انجمن آموزش مهندسی، کرسی یونسکو در آموزش مهندسی و کارگاه‌های تجربیات تدریس