زمینه‌های پژوهشی مورد تمرکز
آزمون خودکار مبتنی بر توصیف سرویس‌های نرم‌افزاری با قابلیت بالا
Automatic Sepecification-Based Testing of High-Capability Software Services

سرویس‌های نرم‌افزاری با قابلیت بالا، مثلاً سیستم‌های پردازش تراکنش، معمولا نیاز دارند طیفی از ویژگی‌های کیفیت را ارضاء کنند، مثل کارایی، دسترس‌پذیری و مقیاس‌پذیری. به این منظور، عموماً منطق دامنه آنها توسط حجم قابل توجهی از کدهای غیر منطق دامنه گسترش می‌یابد که در قالب چارچوب‌ها، کتابخانه‌ها و کدهایی که تیم توسعه نوشته محقق می‌شوند. این کدها لزوماً همیشه به شکل واضحی از منطق دامنه جدا نمی‌شوند. این موضوع باعث می‌شود تولید خودکار آزمون با روش‌های ساختاری (هدایت شده با معیارهای پوشش کد) در عمل ممکن نباشد. در این تحقیق، به یک روش جعبه‌سیاه مبتنی بر توصیف پرداخته می‌شود که طی آن کارکرد سیستم توسط یک زبان تابعی (مثل هسکل) مدل می‌شود و بر مبنای آن آزمایه‌ها به طور خودکار تولید می‌شوند. روش پیشنهادی به‌کارگیری روش‌های مکاشفه‌ای (مثل الگوریتم ژنتیک) برای تولید آزمایه‌ها است طوری که پوشش توصیف را بیشینه کنند. به علاوه، توصیف تابعی نقش پیش‌گوی آزمون را ایفا می‌کند که می‌تواند سطح اطمینان از صحت عملکرد سیستم را بسیار بالا ببرد. پیاده‌سازی‌های اولیه این ایده نشان می‌دهند این کار در عمل قابل استفاده است و به‌کارگیری آن در پروژه‌های صنعتی توانسته با هزینه‌ای نسبتاً پایین خطاهایی از سیستم را کشف کند که در آزمون‌های نوشته‌شده توسط توسعه‌دهندگان آشکار نشده بودند.

شمای کلی مؤلفه‌های این روش را به همراه تعدادی از سؤال‌های پژوهش در نمودار زیر ملاحظه می‌نمایید.انتشارات
پایان‌نامه‌ها
  • تولید خودکار آزمایه بر مبنای توصیف تابعی - آروین ذاکریان - دکتری (در حال انجام)
  • مدل‌سازی منطق پردازش تراکنش با زبان‌های تابعی - هادی صفری - کارشناسی ارشد (در حال انجام)
  • توصیف تابعی کارکردهای سامانه انتخاب واحد دانشگاه - فاطمه علاقه‌بند - کارشناسی (پاییز ۱۳۹۹) - ویدیوی ارائه ۵ دقیقه‌ای
  • تعریف معیار پوشش توصیف تابعی برای آزمودن برنامه‌های امری - ایمان مرادی - کارشناسی (بهار ۱۴۰۰)
  • تعریف تابع سازواری مناسب برای آزمون جستجو محور مبتنی بر توصیف تابعی - مهرناز شمس‌آبادی - کارشناسی (در حال انجام)
  • استفاده از افراز فضای ورودی در تعریف تابع سازواری آزمون جستجو محور - غزل مینایی - کارشناسی (در حال انجام)
  • آزمون مبتنی بر خاصیت توصیف‌های تابعی - مهدی جهانی - کارشناسی (در حال انجام)

ویدیو ارائه در کنفرانس FSEN'21

سایر زمینه‌های مورد تمرکز

به تدریج کامل می‌شوند ...

اخذ پایان‌نامه کارشناسی ارشد

دانشجویانی که علاقه‌مند به اخذ پروژه کارشناسی با من هستند، ابتدا نگاهی به صفحه پژوهشی بیندازند تا اطلاعی کلی از موضوعات مورد تمرکزم و عناوین برخی پروژه‌های کارشناسی منتخب در گذشته را به دست آوردند. در صورتی که به زمینه‌های کلی علاقه‌مند هستید لطفاً از طریق یک ای‌میل تمایل خود را به اخذ پروژه کارشناسی اعلام نمایید. در صورتی که شرایط ابتدایی اجازه دهد، یعنی من ظرفیت راهنمایی دانشجوی جدید را داشته باشم (هم از نظر ظرفیت رسمی دانشکده و هم از نظر مسئولیت‌های جاری)، وقتی برای مصاحبه با شما ترتیب داده می‌شود تا درباره موضوع و شرایط اجرای پروژه صحبت کنیم. در صورتی که توافق حاصل شد، لازم است در جلسات دو هفته یک‌بار که به طور منظم برنامه‌ریزی خواهد شد شرکت کنید و ضمن ارائه گزارش پیشرفت، برنامه‌ریزی برای دو هفته بعدی را انجام دهیم. سایر تشریفات مطابق روال‌های دانشکده انجام خواهد شد.

ویدیو معرفی زمینه‌های پژوهشی برای دانشجویان کارشناسی ارشد

question_answer پرسش‌های متداول
[ابتدای صفحه]
پایان‌نامه‌ها
رساله‌های دکتری
پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد اخیر
[ابتدای صفحه]
انتشارات

برای مشاهده فهرست به‌روز انتشارات پژوهشی لطفاً به پروفایل گوگل اسکالر مراجعه نمایید.

در صورتی که متن بعضی مقالات قابل دسترسی نبود، برای دریافت آن از طریق ای‌میل من را مطلع نمایید.

[ابتدای صفحه]