رامتین خسروی

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
علاقه‌مند به یادگیری و یاددهی فنون نوین توسعه نرم‌افزار
عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
علاقه‌مند به یادگیری و یاددهی فنون نوین توسعه نرم‌افزار

مشاهده سوابق


آموزش

اطلاعات مرتبط با درس‌های دانشگاهی شامل دستیاری آموزشی، اخذ پروژه کارشناسی و دریافت توصیه‌نامه

پژوهش

زمینه‌های پژوهشی مورد تمرکز به همراه پروژه‌های در دست انجام، اطلاعات مفید برای دانشجویان متقاضی اخذ پایان‌نامه

صنعت

اطلاعات مرتبط با دوره‌های آموزش کاربردی، خدمات تخصصی قابل ارائه به صنعت، شرکت‌های صنعتی مرتبط

داوطلبانه

فعالیت‌های مرتبط با انجمن آموزش مهندسی، کرسی یونسکو در آموزش مهندسی و کارگاه‌های تجربیات تدریس